Fyrirspurnir v. fjáfestinga

Netfang

fjarfestingar@laxey.is

Atvinnuumsókn

Netfang

job@laxey.is

Almennar fyrirspurnir

Netfang

info@laxey.is

LAXEY

Sjálfbært og umhverfisvænt fiskeldi á landi

LAXEY

LAXEY mun starfrækja fiskeldisstöðvar á landi í Vestmannaeyjum.  Seiðaeldisstöð í Botni Friðarhafnar sem mun framleiða 4 milljónir laxaseiða á ári og matfiskaeldisstöð í Viðlagafjöru sem mun framleiða 32 þús. tonn af laxi á ári.  Fiskeldi hefur um langt skeið verið sú grein innan matvælaiðnaðarins sem vex hraðast.

Aukning fólksfjölda á heimsvísu og batnandi lífsgæði hafa gert að verkum að eftirspurn eftir laxi hefur aukist hraðar en framboð.  Gæði afurða úr eldislaxi eru mikil og er hann vinsæl matvara víða um heim.  Matfiskastöðin í Viðlagafjöru mun framleiða hágæða matvöru með hreinni umhverfisvænni orku í hreinum sjó við hagstæðar aðstæður en sjávarhiti í Vestmannaeyjum er sá hæsti umhverfis Ísland.  Affall verður hreinsað frá stöðinni og úrgangur nýttur til landgræðslu og áburðarframleiðslu. Seiði verða bólusett og engin lyf verða notuð í eldinu. Með því verður sköpuð náttúruleg hágæða matvarameð sjálfbærum hætti.

umhverfisvæntsjálfbærtengin lyf notuð

Fréttir af starfseminni

LAXEY í Vestmannaeyjum lýkur 6 milljarða hlutafjáraukningu

LAXEY í Vestmannaeyjum lýkur 6 milljarða hlutafjáraukningu

Landeldi á laxi með 32 þúsund tonna framleiðslugetu Seiðaframleiðsla hefst í nóvember 2023, fyrsta slátrun 2025 Verkefnið skapar yfir 100 bein störf og fjölmörg óbein störf Vestmannaeyjum 14.09. 2023.Landeldisfyrirtækið LAXEY, áður Icelandic Land Farmed Salmon, í...

Nýtt nafn og kennimark

Nýtt nafn og kennimark

Landeldisfyrirtækinu ILFS hefur verið valið nýtt heiti, LAXEY. Nafnið skýrir sig sjálft en orðhlutinn EY vísar að sjálfsögðu til Eyja og Heimaeyjar. Laxey skírskotar líka til þess að verkefnið mun renna enn styrkari stoðum undir atvinnu- og mannlíf Í Eyjum. Hlutverk...

Kynningarmyndband

Stefnt er á byggingu 32.000 tonna á ári fiskeldisstöðvar fyrir lax

Það þýðir að yfir 100 bein ný störf gætu orðið til í Vestmannaeyjum, auk fjölda óbeinna starfa.